Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer

De Johannes Wier Stichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten (JWS) organiseert: 

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer
Symposium vrijdag 15 maart 2019: vanaf 13.00 uur 
Plaats: Amnesty-gebouw, Keizersgracht 177, Amsterdam.

Meer info en inschrijven: via www.johannes-wier.nl, kosten 25 euro, accreditatie 3 punten.

Daarnaast via deze site 2 e-learnings:

  • Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers (accreditatie aangevraagd)
  • Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden (2 punten geaccrediteerd)

Er zijn grote verschillen in gezondheid in Nederland ondanks de uitstekende curatieve gezondheidszorg. Ouderen met een hoge opleiding en goede sociaal-economische status leven in Nederland 6 jaar langer dan ouderen met een lage opleiding. Het verschil in gezonde levensverwachting is nog veel groter en beslaat bijna 19 jaar. Grotendeels is dit verschil te verklaren door een andere levensstijl. De burger goed informeren en adviseren en dan maar aannemen dat diens keuze om gezonder te leven daarop automatisch volgt, blijkt niet te werken. Prof. dr. Guus Schrijvers zal u vertellen hoe het zit en wat hieraan gedaan kan worden.

Van de patiënten in Nederland heeft 20% een migrantenachtergrond, van wie meer dan de helft van niet-westerse afkomst. Migranten hebben twee tot vier keer zo vaak diabetes mellitus als andere Nederlanders, de uitkomsten van zorg bij deze groep zijn slechter, terwijl zij meer beroep doen op de zorg. Ook liggen niet-westerse migranten gemiddeld langer in het ziekenhuis en zijn er meer heropnames. Prof.dr. Charles Agyemang zal ingaan op de gezondheidsverschillen tussen migranten in vergelijking met andere Nederlanders en met de mensen in hun thuisland. Drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa vertelt over de specifieke problemen bij oudere migranten en hun ervaringen bij het gebruik maken van de gezondheidszorg.

Na elke lezing is er ruimte voor informatieve vragen. De discussie volgt op het einde.

 

Programma

 

13.00 aankomst en registratie

13.30  welkom en inleiding  

Fransje Snijders

13.35 Gezondheidsverschillen, en wat daaraan te doen.

Guus Schrijvers

14. 20 Ervaringen van een laaggeletterde

Dicky Gingnagel

14.40 Korte pauze

15.00 The state of migrant health in the Netherlands 

Charles Agyemang 

15.45 Oudere migranten: hun ervaringen met de gezondheidszorg

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

16.30 Paneldiscussie met de sprekers en vertegenwoordigers uit het medische en maatschappelijke veld

17.00 Napraten met een borrel en een klein hapje

18.00 Afsluiting

 

 

Sprekers

 

Prof. dr. G Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom. Oprichter

van de Guus Schrijver Academie.

 

Prof. dr. Charles Agyemang, Professor of Global Migration, Ethnicity & Health, Amsterdam Public Health Research Institute, Universiteit van Amsterdam. 

 

Drs. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 

Dagvoorzitter

 

Dr. Fransje Snijders, voorzitter Johannes Wier Stichting en internist acute geneeskunde.

 

Kosten: het symposium kost € 25,-

 

Accreditatie: 3 punten voor artsen (ABAN).