Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Financiering

In Nederland verblijven mensen die geen (geldige) verblijfspapieren hebben. Ze worden soms ongedocumenteerden genoemd, maar meestal noemt men ze illegalen. Toen in 1998 de Koppelingswet werd ingevoerd werden deze illegalen uitgesloten van aanspraken op sociale voorzieningen, zoals de sociale ziektekostenverzekeringen. Tegelijkertijd is in de Koppelingswet bepaald dat het verlenen van medisch noodzakelijke zorg uitgezonderd is van het koppelingsbeginsel. Naast de illegalen is er nog een groep vreemdelingen die zich niet kunnen verzekeren. Dat zijn de asielzoekers van wie het verzoek voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Zij kunnen tegen die beslissing in beroep gaan en mogen de uitkomst daarvan in Nederland afwachten. Zij hebben echter geen recht meer op opvang en vallen zo niet meer onder de aparte regeling medische zorg asielzoekers RMA.
Illegale mensen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden soms wel ziek. Bij de invoering van de Koppelingswet zijn daarvoor regelingen getroffen. Deze gaan er vanuit dat de illegale patiënt zelf de kosten van zijn medische behandeling betaalt (lees het artikel 'Ziekenhuis kan rekening illegalen dubbel innen'). Kan de patiënt dat – geheel of gedeeltelijk – niet, dan kon de zorgverlener of zorginstelling een beroep doen op een tweetal regelingen om de gemaakte kosten te dekken.
Per 1 januari 2009 is dit systeem veranderd. Hiertoe is aan de Zorgverzekeringswet artikel 122a  toegevoegd.
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt de uitvoering van de regeling voor de vergoeding van kosten voor de zorg aan onverzekerbare vreemdeligen overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie is te vinden op www.hetcak.nl. Bij "zoeken" onverzekerbare vreemdelingen intikken.

Vaccinatie kinderen