Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wijzigingen Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Vanaf 1 maart 2022 zijn er een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Wat zijn de wijzigingen en wat wordt er van de zorgverlener verwacht?

De Subsidieregeling is verlengd tot 2027

De huidige subsidieregeling liep tot 1 maart 2022. De gewijzigde subsidieregeling loopt door tot 1 maart 2027.

Een melding bij de GGD GHOR is 30 kalenderdagen geldig

Wij vragen u als zorgverlener om zorg via www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl te melden. Deze melding is vanaf nu 30 kalenderdagen geldig. Dit was een maand. Behandelt u een patiënt langer dan 30 dagen, of behandelt u de patiënt opnieuw? Dan moet u na 30 dagen opnieuw de zorg melden. Valt de zorg onder één DBC en  heeft u deze bij de start ervan gemeld? Dan is deze melding voldoende voor de gehele looptijd van die DBC. Start u een (vervolg)DBC? Dan moet u deze melden als er 30 kalenderdagen sinds eerdere melding zijn verstreken.

Dit geldt niet voor ziekenhuis-DBC's die langer dan 30 dagen lopen. Hierbij is een melding bij de start voldoende. Bij vervolg-DBC's moet de zorg wel opnieuw gemeld worden. 

Uitzonderingen voor late meldingen

Declareert u zorg en heeft u de zorg niet binnen 7 dagen gemeld bij GGD GHOR? Dan bent u te laat en kunnen wij de zorg helaas niet vergoeden. Vanaf 1 maart maken wij hier een uitzondering op, wanneer er een geldige reden is dat u te laat bent. U kunt dit op het nieuwe formulier aangeven.

Wel vragen wij u dit te onderbouwen en om bewijsstukken mee te sturen. De uitzondering geldt niet voor zorgdatums van vóór 1 maart 2022.

Gebruik vanaf 1 maart het nieuwe declaratieformulier

Naar aanleiding van de wijzigingen hebben wij het declaratieformulier aangepast. Wij willen u vragen om vanaf 1 maart het nieuwe formulier te gebruiken. Dit vindt u op www.hetcak.nl/subsidieformulier.

BSN vermelden wettelijk verplicht

Als het burgerservicenummer (BSN) beschikbaar is, bent u wettelijk verplicht om dit op het formulier in te vullen. Het CAK zal hierop extra controleren. Blijkt dat het BSN beschikbaar is, maar door de zorgverlener niet is vermeld? Dan houden wij ons het recht voor de subsidie niet te verstrekken.

De persoonsgegevens worden door de GGD en gemeenten gebruikt voor passende vervolgzorg, zoals huisvesting en het afsluiten van een verzekering.

U kunt de achtergrond nalezen op de website

Wilt u de toelichting van het CAK op deze wijzigingen lezen? Of de achterliggende wetsbesluiten? Ga dan naar www.hetcak.nl/sov, onder het kopje veranderingen.