Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Stuurgroep Lampion

De volgende organisaties vormen de stuurgroep van Lampion: 

De stuurgroep van Lampion overlegt eens per kwartaal over de stand van zaken met betrekking tot zorg aan ongedocumenteerden. Het CAK woont de vergaderingen als waarnemer bij. Sinds januari 2023 verzorgt Dokters van de Wereld de uitvoering van Lampion. Mr. dr. V.L. (Veelke) Derckx is voorzitter van het reguliere Lampion overleg. Naast de reguliere vergaderingen per kwartaal vinden maandelijks overleggen plaats tussen Lampion leden over actuele onderwerpen met betrekking tot zorg rond de asielketen, zoals in 2022 zorg aan Oekraïense ontheemden of zorg op Crisis Nood Opvang locaties.

Lampion is het landelijke informatie en adviespunt over gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfspapieren (ongedocumenteerde migranten) in Nederland. Lampion heeft een netwerk-, informatie en kennisuitwisseling functie omtrent zorg aan mensen zonder verblijfspapieren voor maatschappelijke organisaties, medische beroepsverenigingen, zorginstellingen en overheidsinstanties. Lampion geeft voorlichting aan zorginstellingen, zorgverleners en anderen over de organisatie van zorg aan ongedocumenteerde migranten en de financiering daarvan. Daarnaast signaleert Lampion knelpunten in de zorg aan deze groep mensen en kaart deze aan bij beleidsmakers, in afstemming met Lampion leden.

Zorgverleners met vragen over zorg aan ongedocumenteerde migranten kunnen een e-mail sturen aan het Lampion secretariaat zorgrecht@doktersvandewereld.org. Op basis van de vraag of het verzoek zal gericht worden doorverwezen binnen het Lampion netwerk.