Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Actueel

Financiering beschikbaar voor abortus ongedocumenteerden

In antwoord op een vraag uit de Tweede Kamer mellde de minister dat 'ik bereid ben nogmaals een oproep aan abortusklinieken te doen om in voorkomende gevallen gebruik te maken van de mogelijkheid om een flexibel tarief voor abortuszorg te hanteren, zodat de financiële toegang voor deze kleine maar kwetsbare groep vrouwen voldoende is. Ik ben van mening dat de tarieven voor abortuszorg de afgelopen jaren hoog genoeg zijn gebleken, en dat overschotten op deze financiële middelen (mede) ingezet kunnen worden voor de incidentele zorg voor ongedocumenteerde vrouwen.' Lees het antwoord.

Landelijke vaccinatie ongedocumenteerden

De komende periode zullen ongedocumenteerden de gelegenheid krijgen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Lees verder

Rode Kruis Nederland biedt anderstalige informatie coronavirus

Via video's in diverse talen worden ongedocumenteerde migranten geïnformeerd over COVID, testen en de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Meer informatie en contactmogelijkheden vind je in deze folder.

De positie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in de covid-19 crisis:
Lessen uit onderzoek voor beleid en praktijk

PICUM Rapport Preventing and Addressing Vulnerabilities in Immigration Enforcement Policies

Toegang tot alle zorg
Zes casussen uit de praktijk van Lampion

Artikel over Lampion in Vakblad Sociaal Werk #6 2019

Nieuw: Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten. Wat helpt om zorg te krijgen?

Het is niet altijd makkelijk voor ongedocumenteerde migranten en hun begeleiders om toegang tot medische zorg te verkrijgen. Op basis van literatuur, praktijkkennis en ervaringen van begeleiders werkzaam bij steunorganisaties geeft deze infosheet tips en adviezen die behulpzaam kunnen zijn bij het verkrijgen van zorg voor ongedocumenteerden

De deur naar de zorg

Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde migranten. Rapport van Dokters van de Wereld.

Alleen krijg je het niet voor elkaar

Een verkenning van medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten In Nederland (Kennisplatform Integratie en Samenleving)

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Sinds maart 2017 is er een subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Dit is een regeling die vooral bedoeld is voor de financiering van de zorg aan bijvoorbeeld onverzekerde dak- en thuislozen en verwarde mensen. Per 1 maart 2018 is deze regeling enigszins aangepast
Deze regeling is niet bedoeld voor zorg aan ongedocumenteerden. Hiervoor geldt de financieringsregeling zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Artikel: Medische zorg aan irreguliere migranten - een status quo

Een artikel uit Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, door mr. V.L. Derckx. Lees artikel

Nieuwsbrief Ongedocumenteerden in uw praktijk

De eerste editie van de nieuwsbrief Ongedocumenteerden in uw praktijk is verschenen. De Johannes Wier Stichting en Dokters van de Wereld inforrmeren met deze nieuwsbrief beroepsorganisaties, zorgprofessionals en andere stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor ongedocumenteerde en daarmee onverzekerbare migranten. Informatie over dit thema is versnipperd en op deze manier worden relevante organisaties via één kanaal op de hoogte gehouden.

Lees de nieuwsbrief

Uitvoering regelingen onverzekerbare vreemdelingen naar CAK

Vanaf 1 januari 2017 wordt de uitvoering van de regeling voor de vergoeding van kosten voor de zorg aan onverzekerbare vreemdeligen overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het Zorginstituut Nederland is de huidige uitvoerder van de vijf wettelijke regelingen voor groepen mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Informatie is te vinden op www.hetcak.nl. Bij "zoeken" onverzekerbare vreemdelingen intikken.

Rapport

Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

Publicatie van een E-cursus Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden

In Nederland verblijven naar schatting rond de 40.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden). In de zorgverzekeringwet is geregeld dat deze personen recht hebben op medisch noodzakelijk zorg en daarvoor is een financieringsregeling getroffen. In de praktijk ervaren ongedocumenteerden echter vaak drempels in de toegang tot de zorg. Daarnaast blijkt het begrip ‘medisch noodzakelijke zorg’  veelal te beperkt ingevuld te worden.
Om die reden heeft de Johannes Wier Stichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten  een e-cursus laten ontwikkelen over de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden. Deze cursus is bedoeld voor professionals in de zorg die te maken (kunnen)krijgen met ongedocumenteerde patiënten. Cursisten krijgen door middel van deze cursus inzicht in de wijze waarop de toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland is geregeld. Daarnaast biedt de cursus handvatten voor de zorgverlening aan ongedocumenteerden.
De cursus bestaat uit 2 modules van gemiddeld 60 minuten. Module 1 gaat over ongedocumenteerden in Nederland en de toegang tot zorg. Module 2 gaat over het zorg verlenen aan ongedocumenteerden. In beide modules wordt tekst afgewisseld met video’s, figuren en schema’s en wordt de opgedane kennis regelmatig getoetst.
De cursus wordt afgesloten met een eindtoets en is geaccrediteerd.
De e-cursus  is hier te vinden.

Nieuwsarchief

Lampion is een netwerkorganisatie waarin landelijke organisaties samenwerken om informatie over zorg aan ongedocumenteerden te bundelen en zo o.a. zorginstellingen en zorgverleners zo goed mogelijk te informeren over wetgeving, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen.


 

Onderzoek Service accessibility to general practitioners for undocumented migrants in Amsterdam, the Netherlands, door Nannet Moons

 

Vouwfolder voor kinderen van illegale ouders

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg! Jij ook! 
Downloaden of bestellen

> Folder met algemene informatie over Lampion


 

Informatie van het Rode Kruis voor ongedocumenteerden in Amsterdam en Utrecht. Ook informatie rond corona.

 


 

Ben je ongedocumenteerd?

Ken je rechten in Nederland

En vind organisaties die je kunnen helpen toegang tot deze rechten te krijgen: www.basicrights.nl