Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Actueel

Artikel: Medische zorg aan irreguliere migranten - een status quo

Een artikel uit Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, door mr. V.L. Derckx. Lees artikel

Nieuwsbrief Ongedocumenteerden in uw praktijk

De eerste editie van de nieuwsbrief Ongedocumenteerden in uw praktijk is verschenen. De Johannes Wier Stichting en Dokters van de Wereld inforrmeren met deze nieuwsbrief beroepsorganisaties, zorgprofessionals en andere stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor ongedocumenteerde en daarmee onverzekerbare migranten. Informatie over dit thema is versnipperd en op deze manier worden relevante organisaties via één kanaal op de hoogte gehouden.

Lees de nieuwsbrief

Uitvoering regelingen onverzekerbare vreemdelingen naar CAK

Vanaf 1 januari 2017 wordt de uitvoering van de regeling voor de vergoeding van kosten voor de zorg aan onverzekerbare vreemdeligen overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het Zorginstituut Nederland is de huidige uitvoerder van de vijf wettelijke regelingen voor groepen mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Informatie is te vinden op www.hetcak.nl. Bij "zoeken" onverzekerbare vreemdelingen intikken.

Rapport

Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

9e Monitor regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Het College voor Zorgverzekeringen heeft voor de achtste maal haar bevindingen gerapporteerd aan de minister. Monitor downloaden 

Publicatie van een E-cursus Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden

In Nederland verblijven naar schatting rond de 40.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden). In de zorgverzekeringwet is geregeld dat deze personen recht hebben op medisch noodzakelijk zorg en daarvoor is een financieringsregeling getroffen. In de praktijk ervaren ongedocumenteerden echter vaak drempels in de toegang tot de zorg. Daarnaast blijkt het begrip ‘medisch noodzakelijke zorg’  veelal te beperkt ingevuld te worden.
Om die reden heeft de Johannes Wier Stichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten  een e-cursus laten ontwikkelen over de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden. Deze cursus is bedoeld voor professionals in de zorg die te maken (kunnen)krijgen met ongedocumenteerde patiënten. Cursisten krijgen door middel van deze cursus inzicht in de wijze waarop de toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland is geregeld. Daarnaast biedt de cursus handvatten voor de zorgverlening aan ongedocumenteerden.
De cursus bestaat uit 2 modules van gemiddeld 60 minuten. Module 1 gaat over ongedocumenteerden in Nederland en de toegang tot zorg. Module 2 gaat over het zorg verlenen aan ongedocumenteerden. In beide modules wordt tekst afgewisseld met video’s, figuren en schema’s en wordt de opgedane kennis regelmatig getoetst.
De cursus wordt afgesloten met een eindtoets en is geaccrediteerd.
De e-cursus  is hier te vinden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Johannes Wier Stichting, Loes van Willigen, via vwilligen@johannes-wier.nl, of telefonisch door te bellen naar het JWS kantoor, 020 – 77 33 799 (ma, di en vrijdag, 10.00 – 14.00 u.).

Nieuwsarchief

Lampion is een netwerkorganisatie waarin landelijke organisaties samenwerken om informatie over zorg aan ongedocumenteerden te bundelen en zo o.a. zorginstellingen en zorgverleners zo goed mogelijk te informeren over wetgeving, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen.

Vouwfolder voor kinderen van illegale ouders

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg! Jij ook! 
Downloaden of bestellen

> Folder met algemene informatie over Lampion


 

Ben je ongedocumenteerd?

Ken je rechten in Nederland

En vind organisaties die je kunnen helpen toegang tot deze rechten te krijgen: www.basicrights.nl


 

> Jaarverslag 2016