Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Landeninformatie

Gezondheidszorg in herkomstlanden van Vluchtelingen - Een adressenwijzer - januari 2008
Bij de helpdesk Landeninformatie van VluchtelingenWerk komen regelmatig vragen binnen over de gezondheidssituatie in herkomstlanden van vluchtelingen. Vragen of een bepaald medicijn verkrijgbaar is in dat land en of het voor iedereen toegankelijk is. Of meer algemeen, over de opzet van de gezondheidszorg: hoeveel artsen zijn er per inwoner, wat is de bereikbaarheid van klinieken.
De helpdesk Landeninformatie heeft niet de kennis om op dit soort vragen een adequaat antwoord te geven. Daarom hebben wij contacten gelegd met een aantal organisaties die wellicht antwoord kunnen geven op dit soort vragen. In het pdf-document staat een overzicht van organisaties en een beschrijving van de onderwerpen waarmee zij zich bezighouden.

Landeninformatie: overzicht organisaties en onderwerpen

 MSF, de internationale poot van Artsen zonder Grenzen, heeft een online kennisplatform opgericht, waarop wetenschappelijke publicaties te vinden zijn over alle landen waar MSF actief is.
Alle MSF-organisaties hebben hun kennis uit de landen waar ze werken gebundeld en deze kennis wordt nu gratis aangeboden aan iedereen via de website http://fieldresearch.msf.org/msf. Voor hulpverleners die willen weten hoe het staat met de gezondheid(szorg) in de landen van herkomst van hun patiënten, is dit mogelijk zinvolle informatie. Het gaat vooral om artikelen geschreven door MSF-medewerkers en gepubliceerd in vakbladen als British Medical Journal, New England Journal of Medicine, The Lancet, etc. Deze vakbladen hebben hun artikelen kosteloos ter beschikking gesteld.