Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Nieuwsarchief

8e Monitor regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Het College voor Zorgverzekeringen heeft voor de achtste maal haar bevindingen gerapporteerd aan de minister. Monitor downloaden - Begeleidende brief

Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keus voor professionele tolk

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De maart 2014 gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus. Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg 
Meer op Pharos.nl

Beantwoording kamervragen vijf-euro-maatregel

Verschillende kamerleden hebben vragen gesteld over de eigen bijdrage van 5 euro die vanaf 1 januari betaald moet worden per medicijnrecept. De minister heeft geantwoord. SchouwMaij-BouwmeesterLeijten-Gerven.

BMO en Lampion reageren op brief minister over rapport Nationale Ombudsman Medische zorg vreemdelingen

In november 2013 reageerde de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport van de Nationale Ombudsman over toegang en continuïteit van medische zorg voor asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers.
In dit onderzoek wordt op basis van een inventarisatie van dagelijkse problemen concrete aanbevelingen gedaan als het gaat om de toegang en continuïteit van medische zorg voor asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers op COA-locaties, in vreemdelingendetentie en op straat. Hierbij werd gekeken hoe protocollen en richtlijnen in de praktijk worden uitgevoerd en uitgewerkt. BMO en Lampion hebben in januari 2014 een brief gestuurd aan de minister met kanttekeningen op de reactie van de minister n.a.v. het rapport van de Ombudsman.

7e Monitor regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Het College voor Zorgverzekeringen heeft voor de zevende maal haar bevindingen gerapporteerd aan de minister. Monitor downloaden

Onderzoek Dokters van de Wereld naar gezondheidszorg ongedocumenteerden in Europa

Op 9 april 2013 presenteerde het Europese netwerk Médecins du Monde haar jaarlijkse onderzoek ('European Observatory') naar de levensomstandigheden, gezondheid en toegang tot zorg van kwetsbare groepen.
'Access to healthcare for vulnerable groups in Europe in times of crises and rising xenophobia, an overview of the situation of people excluded from healthcare systems’

Advies wetsvoortel strafbaarstelling illegaliteit

Het College voor de Rechten van de Mens geeft in een advies aan dat de mensenrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning onvoldoende zijn gewaarborgd in het huidige wetsvoorstel. Lees het advies strafbaarstelling illegaal verblijf
Petitie tegen strafbaarstelling

Onderzoek naar zorg voor asielzoekers

De Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar de medische zorg voor asielzoekers. Bij dat onderzoek betrekt hij nadrukkelijk ook de zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees artikel op Trouw.nl

Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland - Stand van zaken

Rapport van Soa Aids Nederland

Publicatie basisrechten ongedocumenteerden

Op 21 maart 2012 zijn in verschillende gemeenten boekjes uitgebracht over de basisrechten van ongedocumenteerden. Alle boekjes zijn te vinden op www.basisrechten.nl

Onderzoek naar beleid rond zorg onverzekerden

In opdracht van Altrecht (afdeling Psychiatrie en Verslaving) te Utrecht hebben HBO-Verpleegkunde studenten aan de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden omtrent zorgverlening aan onverzekerbare vreemdelingen.
De aanleiding voor dit onderzoek is een gebrek aan eenduidig beleid en onduidelijkheid omtrent financiële en wettelijke kaders met betrekking tot de zorgverlening aan deze patiëntenpopulatie binnen deze instelling.
Onderzoeksverslag downloaden