Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Illegale kinderen

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is voor Nederland in 1995 in werking getreden. Nederland heeft zich daarmee verbonden om kinderen te verzekeren van bescherming en zorg die nodig zijn voor hun welzijn (art. 3). Dit geldt ook voor kinderen die hier illegaal zijn.
Onlangs deed het Europese Comité voor Sociale Rechten (ESCR) uitspraak in een door Defence for Children voorgelegde zaak. Uit die uitspraak kan worden opgemaakt dat Nederland ook voor mensen zonder verblijfsvergunning moet zorgen voor opvang. Door uitgeprocedeerde kinderen op straat te zetten worden kinderrechten geschonden. De minister van Justitie deelde desgevraagd mee dat de uitspraak van het ESCR juridisch niet bindend is en dat het Comité de verkeerde conclusie getrokken heeft. Vlak daarna sprak een Nederlandse rechter uit dat er wel degelijk sprake is van een verplichting tot verlening van onderdak. In april 2010 oordeelde de voorzieningenrechter in Utrecht dat voor een uitgeprocedeerde asielzoekster en haar minderjarig kind noodopvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moest worden verleend: Trouw 8/4/2010. Daarna oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de overheid niet voor opvang hoeft te zorgen. In juli 2010 sommeerde de Raad van Europa Nederland om te stoppen met het op straat zetten van kinderen. Eind juli 2010 oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat kinderen pas uit het vertrekcentrum in Ter Apel gezet mogen worden als op een andere manier in hun onderdak, levensonderhoud, medische zorg en scholing is voorzien. De uitspraak geldt alleen voor de kinderen; hun moeder mag wel op straat gezet worden.Artikel Volkskrant 28/7/2010 Het moet nog duidelijk worden of het Nederlands beleid al dan niet wordt aangepast. Intussen blijven steunorganisaties en de noodopvang actief om gezinnen met kinderen op te vangen Artikel Volkskrant 19 juli 2010
Voor opvang van illegale kinderen, zie ook www.iLegaalkind.nl.