Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wat doet Lampion

In Nederland bevinden zich ongeveer 40.000 personen die niet de juiste verblijfsdocumenten hebben. Sinds de invoering van de Koppelingswet in 1998 kunnen deze personen geen aanspraak meer maken op collectief gefinancierde sociale voorzieningen. Het koppelen van deze aanspraak aan een geldige verblijfstitel wordt het koppelingsbeginsel genoemd.
Vanwege deze uitsluiting kunnen illegalen ook geen ziektekostenverzekering afsluiten. Zij zijn onverzekerbaar.
In de Koppelingswet is tegelijkertijd echter wel geregeld dat van het koppelingsbeginsel kan worden afgeweken als een aanspraak betrekking heeft op de verlening van medisch noodzakelijke zorg of de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid.
Met deze wettelijke constructie schiep de overheid een ingewikkelde situatie voor zorgverleners en zorginstellingen die op grond van gezondheidswetten en beroepscodes een zorgplicht hebben.
Voor de financiering van de zorg die aan illegalen wordt verleend ontstond een ingewikkelde regeling. Vanaf {eindekolom}2009 bestaat er een minder gecompliceerde regeling. Zorgverleners kunnen de niet betaalde kosten van de door hen verleende zorg aan illegalen declareren bij Centraal Administratiekantoor (CAK) op basis van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.
In hun contacten met illegale patiënten kunnen zorgverleners komen te staan voor ingewikkelde vragen. Vragen over de toegang tot zorg, over medische en gezondheidskwesties, over verblijfsrecht, opvangmogelijkheden en financiën.
Veel antwoorden op deze vragen zijn te vinden op deze website; ook via het vragenformulier kunt u uw vraag stellen.

Folder over Lampion