Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Toegang tot de zorg voor illegalen

Aan illegale patiënten moet medisch noodzakelijke zorg verleend worden. Dat is de zorg als bedoeld in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet en artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Het gaat daarbij om

  • eerstelijnszorg: zorg verleend door huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten en laboratoriumonderzoek;
  • tweedelijnszorg: zorg verleend door ziekenhuizen, revalidatiecentra en ambulances;
  • AWBZ-zorg: geindiceerde gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg.

Over wat in een concrete individuele situatie medisch noodzakelijke zorg is, is in het verleden vaak discussie ontstaan. In 2007 heeft de commissie Klazinga onder meer hierover het rapport “Arts en Vreemdeling” uitgebracht. In dit rapport zegt de commissie dat medisch noodzakelijke zorg naar haar oordeel dient te worden gedefinieerd als verantwoorde en passende medische zorg. Deze zorg is doeltreffend en doelmatig, wordt patiëntgericht verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Daarbij baseert een arts de indicatie op een gedegen analyse van de gezondheidsproblemen, indiceert conform de normen van de beroepsgroep en kosteneffectief. Bij gelijke effectiviteit van interventies geven veiligheids- en doelmatigheidsargumenten de doorslag.